نهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی و نخستین نمایشگاه گردشگری تبریز

621
نصر: نهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی و نخستین نمایشگاه گردشگری تبریز در نمایشگاه بین المللی تبریز، سالن امیرکبیر در حال برگزاریست.
کشتارگاه
%80
کارگردان: عباس امینی مدت زمان: یک ساعت و 42 دقیقه
کشتارگاه
pixel