رادیو موزه (نوای پنجم): موزه های ایران در روزگار پس از انقلاب اسلامی

321
موزه های ایران در روزگار پس از انقلاب اسلامی در چارچوب همکاری موزه ملک و تاریخ فرهنگی ایران مدرن
هم گناه - فصل 2 قسمت 10
%98
کارگردان: مصطفی کیایی مدت زمان: 55 دقیقه
هم گناه - فصل 2 قسمت 10
pixel