گفتگوی زنده رییس انجمن توسعه گردشگری ایران در شبکه خبر

252

رییس انجمن توسعه خدمات گردشگری سلامت ایران با حضور در برنامه زنده « روی خط خبر » در خصوص جایگاه و اهمیت گردشگری سلامت در کشور گفتگو کرد. برنامه صبح دوشنبه ۱۶ بهمن ماه 1396 از شبکه خبر بر روی آنتن رفت