تحمیل تجارت آزاد/ گفتگو با یاسر جبرائیلی

123

تحمیل تجارت آزاد#گفتگو با یاسر جبرائیلی# کانال کافه انتخابات#مرجع محتوایی # انتخابات 96#پخش اختصاصی از کانال www.aparat.com/cafeentekhabat