مشارکت ایران زمان شاه در قتل عام مردم ویتنام

388
چرا مرگ بر شاه گفتیم . چرا مرگ بر آمریکا . اگر امام نجاتمون نمیداد الان جای سعودی وحشی سرباز و جلاد آمریکایی ها بودیم . طرفداران آمریکا هم ببینند ( هشدار اواسط فیلم صحنه های جانکاه داره ) . همت کنید اینو برای آشنایان غربگرا و اصلاح طلب خود بفرستید . این ایرانیست که آمریکا میخواد .
pixel