تابلوی رنگارنگ مراقبت از بیماران آلزایمر و دمانس Dementia caregiving tapestry

464
ماه سپتامبر، ماه آگاهی رسانی در باره بیماری آلزایمر و انواع فرسایش مغز و روز دهم مهر روز سالمند است. ما مراقبین و اعضا تالارهای بی‌نظیر برگزیدگان و دردآشنا بر آن شدیم که تابلوی رنگارنگی در باره این بیماری‌ها، عزیزان‌مان، و چالش‌های مراقبت از آنها تهیه کنیم. کلیپ پیوست، دل‌نوشته ماست که در نهایت خلوص نیت و احترام به عزیزان‌مان تهیه شده است.
pixel