اندازه گیری با میکرومتر

239
قاسم زارعی 112 دنبال‌ کننده
در این فیلم نحوه اندازه گیری با میکرومتر آموزش داده میشود یک بار با استفاده از نرم افزار و بار دیگر با استفاده از دو نمونه میکرومتر واقعی
قاسم زارعی 112 دنبال کننده
pixel