کویر منحصربفرد قوم تپه آذربایجان نابود شد

19
این کویر تنها کویر آذربایجان است و حضورش در طبیعت آذربایجان آن را به سرزمینی با اقلیم­های متنوع تبدیل کرده است. کویر قوم تپه حاصل هزاران سال تلاش زمین و حرکت باد و خاک است که در نهایت در قالب تپه های ماسه ای و یک نمکزار کوچک کویر قوم تپه را تشکیل داده اند. این ظرفیت بکر طبیعی به دست بشر نابود شد و دیگر خبری از قوم تپه نیست! گزارش از آیدین تبریزی
pixel