تیزر سومین قطار جادویی و دومین جشنواره ملی راهکار

561

در این تیزر نگاهی به سابقه اجرای قطار جادویی و جشنواره ملی خلاقیت و کارآفرینی راهکار خواهیم داشت.سویمین قطار جادویی و دومین جشنواره ملی خلاقیت و کارآفرینی راهکار اسفند ماه 1393 در مشهد مقدس برگزار می گردد.علاقمندان می توانند جهت ثبت نامه به سایت www.n-javan.com مراجعه نمایند