سخنرانی بانو گیتی وحیدی همسر استاد سیمون آیوازیان در آیین سپاس ایشان

164
سخنرانی بانو گیتی وحیدی همسر استاد سیمون آیوازیان در آیین سپاس ایشان / آیین سپاس سیمون آیوازیان از داوران دومین جشنواره ملی عکس شاهنامه و پدر گیتار ایران از سوی جشنواره ملی عکس اهنامه و به کوشش کورش جوادی برگزار شد .
pixel