جشن گلریزان بانوان خیر اهواز

120

برای نخستین بار در اهواز ، جشن گلریزان بانوان خیر و نیک اندیش استان خوزستان به میزبانی ستاد دیه گردهم آمدند تا با بارش محبت و نوع دوستی خود و اهداء کمکهای نقدی ، موجبات آزادی زندانیان زن جرائم غیرعمد محبوس در زندان را فراهم آورند.هاشم نیا مدیرعامل ستاد دیه استان خوزستان خبر از فراهم شدن کمکهای لازم جهت آزادی سه نفر از زنان زندانی جرائم غیر عمد از زندان سپیدار اهواز را در آستانه نوروز داد.