مستند دروازه خورشید قسمت دوم

517

تهیه کننده: آرش جعفریان کارگردان :سید حمید کاشانی. سفر ماجراجویانه در دل غارهای لادیز. گشتی در روستای زیبای تمین. صعودی متفاوت به قله زیبا تفتان www.shouhaaz.com telegram: @shouhaaz Instagram :shouhaz

شوهاز
شوهاز 28 دنبال کننده