جنایات اردوغان علیه بشریت 18+

414
وحیدDARK(آنلاین)
وحیدDARK(آنلاین) 33.1هزار دنبال‌ کننده

ارتش ترکیه از سلاح های ممنوعخ استفاده می کند. صحبتهای پزشک بیمارستان حسکه از احتمال بکارگیری سلاح‌های شیمیایی و ممنوعه توسط ارتش ترکیه خبر میدهد!. وی میگوید با توجه به نوع سوختگیها، احتمال بکارگیری سلاح های ممنوعه بسیار است.

وحیدDARK(آنلاین)
وحیدDARK(آنلاین) 33.1هزار دنبال کننده
kamyar.dri

kamyar.dri

1 ماه پیش
وای خدا