کاهش تولید نفت اوپک و دویچه بانک آلمان در خطر سقوط

157
157 بازدید
اشتراک گذاری
مجموعه نیم نگاه اقتصادی 310 82MB از لینک زیر دانلود کنید.تولید کنندگان نفت اوپک بنا به گزارش به کاهش تولید برای اولین بار در سال به توافق رسیدند. برداشت غیر قابل کنترل خود را بر روی دویچه بانک، به عنوان نگرانی در سراسر جهان بر سر آینده موسسه رشد می کند. دوچه بانک آلمان اصلی ترین رقیب بانکهای سرمایه گذار آمریکا بوده است. http://CaspianOne.ir.uploadboy.me/k4nfdxgrdhoq.html
pixel