شب یلدا

1,249

دو قدم مانده که پاییز به یغما برود.. این همه رنگ ِ قشنگ از کف ِ دنیا برود؛ هرکه معشوقه برانگیخت گوارایش باد، دلِ تنها به چه شوقی پیِ یلدا برود؟ گله ها را بگذار؛ ناله ها را بس کن؛ فرصتی نیست که صرف گله و ناله شود، تا بجنبیم تمام است تمام! مهر دیدی که به برهم زدن چشم گذشت.. یا همین سال جدید، باز کم مانده به عید... ✅ با خرید با برنامه، یلدای متفاوتی را برای شما خواهیم ساخت. "یلداتون مبارک"

به روز رسان
به روز رسان 16 دنبال کننده