کسب و کار - مشاغل خانگی

1,877

هنری فورد: چه فکر کنید که میتوانید و چه نمیتوانید در هر صورت حق با شماست. ما منبع بی پایانی هستیم از احتمالات قابل ظهور و قدرت خداگونه ای برای عینیت بخشیدن به خواسته هایمان داریم.هدف اصلی زندگی احساس و تجربه لذت است. شادی درونی جوهره موفقیت است. به دنبال خوشی خودتان بروید. خودتان را با چیزهایی که آرزو دارید تصور کنید.مطالب بیشتر و جذب موفقیت و ثروت در کانال تلگرام بابای پولدار babayepoldar@

۱ سال پیش
#
مسیحا
مسیحا 367 دنبال کننده