سرود دوستی مایکروسافت برای اپل در پایان سال میلادی

246

کارکنان فروشگاه تازه تاسیس مایکروسافت در نیویورک به سراغ فروشگاه همسایه قدیمی و هم خیابانی خود یعنی اپل رفته و سرودی را به همراه کارکنان اپل خوانده اند در پایان دو گروه با در آغوش گرفتن یکدیگر، در پایان سال میلادی با رویکردی جدید به استقبال سال نو خواهند رفت

Rayaneh
Rayaneh 48 دنبال کننده