تست غیرمخرب مایع نافذ(PT)

1,362
مرکز طراحی و مهندسی معکوس 265 دنبال‌ کننده
1,362 بازدید
اشتراک گذاری
روش مایعات نافذ PT برای عیب یابی عیوبی که به سطح قطعه رسیده باشند کاربرد فراوان دارد. اصول این آزمون عبارتست از نفوذ یک مایع به درون عیوب سطحی در اثر جاذبه موئینگی و مشاهده ترکها با چشم غیر مسلح پس از انجام عملیات ظهور بر روی مایع نافذ است.ilia3d_admin@ www.ut-redc.com telegram.me/ut_redc
pixel