قوه قضائیه.معرفی اجمالی اقدامات سازمان زندانهای کشور-1

250

اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضائیه در قالب گزارشی تحت عنوان سپهر عدالت و از زبان دکتر جهانگیر ریاست سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ، دادستان استان البرز و مدیران کل زندانهای استانهای تهران و البرز اقدامات این سازمان را در محور اصلاح و تربیت، اشتغال و حرفه آموزی زندانیان و در برنامه ای 25 دقیقه ای تحت عنوان سپهر عدالت به تصویر کشیده است.