هاگدان‌های در حال رشد قارچ آسپرژیلوس نایجر

1,330
برگزیدگان مسابقات فیلم و تایم لپس میکروسکوپی نیکون هاگدان‌های در حال رشد قارچ آسپرژیلوس نایجر (قارچ آسپرژیلوس نایجر، عامل برخی بیماری‌های عفونی در انسان‌ و حیوانات است و در کاربردهای تجاری برای تولید اسیدسیتریک و نیز در تخمیر سس سویا بکارمی‌رود.)
pixel