وقتی توی فیلم قانون مورفی کل زندگی هادی کاظمی میاد جلوی چشمش!

404

هلو گایز اومدم با یک کلیپ عااالی کار خودمه.این کلیپ راجب فیلم قانون مورفیه که وقتی هادی از پنجره ماشین اویزون بود کل زندگیش میاد جلوی چشمش اون صحنه های خاکستری نشون دهنده خاطره هست.

cinema land
cinema land 26 دنبال کننده