مراسم بدرقه مرحله دوم کاروان های راهیان نور شهرستان خوی

194
مراسم بدرقه مرحله دوم کاروان های راهیان نور شهرستان خوی_____ اعزام کاروان ها ، تا پایان نوروز 98 ادامه دارد و بیش از 1000 زائر از این شهرستان عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور خواهند شد
pixel