دکتر ظریف در مصاحبه با BBC

247
ظریف: ما نفت مان را خواهیم فروخت اما شرف و اعتبارمان را هرگز نخواهیم فروخت
وزارت امور خارجه 1 هزار دنبال کننده
زن ها فرشته اند 2
%78
کارگردان: آرش معیریان مدت زمان: یک ساعت و 23 دقیقه
زن ها فرشته اند 2
pixel