دکتر ظریف در مصاحبه با BBC

247
ظریف: ما نفت مان را خواهیم فروخت اما شرف و اعتبارمان را هرگز نخواهیم فروخت
وزارت امور خارجه 1 هزار دنبال کننده
pixel