از آموزش حسابداری تا جسارت ترک محل قبلی کار

701
محل کار من بسیار خسته کننده و عذاب آور بود و بدلیل نداشتن علم لازم و اعتماد به نفس ، آنجا را تحمل کردم . با شرکت در دوره آموزش حسابداری
pixel