کویرس، وطن کوچک من

970

مستند «کویرس، وطن کوچک من» روایتی از مقاومت سه سال و نیم دانشجویان یکی از مهم ترین پایگاه های آموزشی- نظامی در کویرس سوریه است. این دانشگاه هوایی، علیرغم تمام حملات در این مدت از سوی گروه های تروریستی، موفق می شود که یک تنه در برابر محاصره داعش مقاومت کند. داستان این مستند، روایتی انسانی و برش کوتاهی از زندگی و سرگذشت انسان هایی است که طی سه سال و نیم محاصره کامل و همسایگی با مرگ، با ناامیدی مبارزه می کنند. cmmt.ir/p/7a25