امضای تفاهم نامه مرکز ملی فضای مجازی با سازمان تامین اجتماعی

69

امضای تفاهم نامه مرکز ملی فضای مجازی با سازمان تامین اجتماعی - شبکه خبر دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور در آستانه فرارسیدن سالروز تاسیس این شورا از ساماندهی کسب و کارهای فضای مجازی در کشور با امضای تفاهم نامه با سازمان تامین اجتماعی خبر داد.