مباحث ویژه 2 - جلسه 3

1,724
ادامه تنسورفلو مقدماتی - آشنایی با placeholder و Variable در Tensorflow و مفهوم Feed کردن و fetch کردن از گراف
filimo
آقازاده - قسمت 14
%95
همزمان با عاشق شدن راضیه، نیما خطر نزدیک شدن حامد را بیشتر از همیشه احساس می کند!
pixel