ازگربه های آسیب دیده نگهداری کنیدآنها این لطف شماراباعشق الهی خودجبران خواهندکرد

92
ازگربه های آسیب دیده نگهداری کنیدآنها این لطف شماراباعشق الهی خودجبران خواهندکرد حیواناتی که دچار نقص عضو هستند، از عهده‌ی کارهای خودشون بر میان درست مثل ما انسان‌ها فقط کافیه حوصله کنید و بهشون فرصت و عشق بدید عشقی که شما بهشون هدیه میکنید، بهشون انگیزه و قدرت میده
helenrose110 361 دنبال کننده
pixel