پردازش سیگنال در متلب از پایه - یک وبینار کاربردی

837

در این وبینار به آموزش پردازش سیگنال در متلب از پایه پرداخته ایم و این مبحث را برای کسانی که آشنایی با آن ندارند اما به دنبال یادگیری آن هستند، ساده نموده ایم. با مراجعه به صفحه ایوند ما می توانید در این رویداد شرکت کنید: https://evand.com/events/signal-processing

pixel