کلاس آموزش دف و کلاس آموزش تنبک در تهران آموزشگاه ریتم آوا

1,015
کلاس آموزش دف و کلاس آموزش تنبک در تهران در آموزشگاه موسیقی ریتم آوا در پاسداران کلاس آموزش دف و کلاس آموزش تنبک و کلاس آموزش هنگ درام بصورت حضوری و کلاس آنلاین دف و کلاس آنلاین تنبک و کلاس آنلاین هنگ درام و کلاس آنلاین کاخن توسط استاد حمید قنبری و استاد هیوا رنجبر روزهای دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه www.ritmava.com 02122849355
pixel