قرعه کشی جشنواره سکه و اهدای جایزه برنده4میلیارد ریالی

439

خلاصه مراسم قرعه کشی جشنواره سکه و اهدای جایزه برنده ویژه کمک هزینه 4 میلیارد ریالی خرید منزل