سرکشی جهت امورات درمانی به شهرستان محروم بشاگرد

34

بخش کوتاهی از حضور خادمین موسسه حضرت خدیجه سلام الله علیها بابت سرکشی به روستاهای محروم شهرستان بشاگرد جهت بررسی وضعیت بهداشتی و درمانی پخش شده در برنامه تلویزیونی کوی محبت شبکه دو سیما ... موسسه حضرت خدیجه سلام الله علیها