مدرسه زبان ترکی، تسلیت: سیل گلستان، لرستان و شیراز

864
مدرسه زبان ترکی 13 دنبال‌ کننده

تسلیت به تمامی هموطنان گرامی به ویژه خانواده جانباختگان فاجعه سیل در کشورمان ترانه: خونه خواننده: داریوش ترجمه به ترکی استانبولی: مهندس سهیل اعتمادی پور

pixel