ماهی زمین‌کن دم‌نواری: Platycephalus indicus

260

ماهی زمین‌کن دم‌نواری (Platycephalus indicus)، از خانواده زمین‌کن‌ماهیان ایران در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان است. این ماهی باارزش، علاوه بر ارزش صید، در ژاپن پرورش نیز داده می‌شود و به عنوان ماهی صید ورزشی نیز مطرح است. در طب چینی نیز کاربرد دارد. اندازه آن تا 1 متر هم می‌رسد. اسامی محلی سیستان و بلوچستان: بارکش، نات. بوشهر: سِرز، سروز. هرمزگان: نایت، نائت، رغد، گل کن. خوزستان: وهر یا وحر، سرز، رغد ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/persiangulf_gulf_of_oman/Platycephalus-indicus.html