فیلتر گذاری در اکسل - قسمت اول

511
hanizamani
hanizamani 15 دنبال‌ کننده

در این ویدئو نحوه فیلتر گذاری روی داده های آموزش داده می شود. مدرس دوره های هوش تجاری - هانی زمانی http://telegram.me/learn_bi

hanizamani
hanizamani 15 دنبال کننده