دنیایی اموزش ها الکترونیک:ساخت باتری و حرکت ماشین

2,345

در این ویدئو،به کمک منیزیم و مس و اب نمک باتری ساخته میشود،سپس6 عدد انها به صورت جداگانه ساخته و به صورت سریالی بهم دیگر وصل میشوند(برای افزایش ولتاژ) در انتها نیز به کمک انها ماشین شروع به حرکت کردن میکند.

Sinaset
Sinaset 5.1 هزار دنبال کننده