جلسه بدرقه تیم ملی تیراندازی به مسابقات جام جهانی برزیل از شبکه ۳ / ۲۷مردادماه

131
جلسه بدرقه تیم ملی تیراندازی به مسابقات جام جهانی برزیل از شبکه ۳ / ۲۷مردادماه
pixel