استاپ موشن حُسنِ عاقبت

104

ویدیویی درباره فرهنگ سازی استفاده از استکان های شیشه ای به جای لیوان های یکبار مصرف پلاستیکی در هیئت ها/تقابل استکان های شیشه ای و لیوان های پلاستیکی/ فرهنگ صحیح عزاداری/تهیه کننده و کارگردان : حسن حبیب زاده / گروه ایده پردازی و اجرا : حسن حبیب زاده ، نازنین چیت ساز ، سعید ابراهیمی ، زینب سادات بدری/ تهیه شده در خانه فیلمسازي کاخه / به سفارش اداره کل آموزش های شهروندی شهرداری تهران