گزارش مهندس آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری

787
گزارش مهندس آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به رئیس جمهور در خصوص دستاوردهای دولت تدبیر و امید در توسعه زیرساخت های شبکه ای و ارتباطی روستاها
گودال - فصل 1 قسمت 1
%91
کارگردان: اوزگور سویملی - سینان اوزترک مدت زمان: 56 دقیقه
گودال - فصل 1 قسمت 1
pixel