زیبایی پوست به چه عواملی بستگی دارد؟

686
آرین اول 46.2 هزار دنبال‌ کننده
83. خوشگلی و زیبایی پوست اول به آب است و دوم به روغن. یادتان نرود. سوم به این است که صورت تان را نشویید مگر با آب خالی. هر کس تنبل تر است و صورتش را نمی شوید صورتش خوشگل تر از آنهایی است که روزی سه بار صورتشان را با صابون می شویند. ببینید و بروید بپرسید و می دانید و تجربه دارید. چرا؟ چون بهترین ضد آفتاب از روی پوست خودتان در می آید و پوست تان را می پوشاند و پوست را سالم نگه می دارد. این را (چربی روی پوست صورت) نشویید بریزید بیرون، این طبیعی است. همانطور که اشک چشم. اگر قرار باشد روزی سه بار داخل چشم را با ص
آرین اول 46.2 هزار دنبال کننده
pixel