انتقال بیمار - تکنیکها و روشها

1,463
1,463 بازدید
اشتراک گذاری
چگونه بیمار مبتلا به دمانس(فرسایش مغز) را در جابجاشد ن کمک کنیم تا از بروز حادثه و آسیب دیدن بیمار و مراقب جلوگیری کنیم. این ویدیو بلند کردن بیمار را از زمین، از تخت، انتقال به اتوبیل و غیره آموزش می دهد.
pixel