حمید علیمی شور عالی حواست هست به موهای سفید سرم

2,884

مداحی فوق العاده از کربلایی حمید علیمی شور جلوی آئینه خودمو می بینم، خیلی تغییر کردم، جدی جدی با روضه های تو خودمو پیر کردم، باور من اینه که همیشه تو زندگیمی من عوض شدم ولی تو حسین بچگیمی، حواست هست به موهای سفید سرم، چقدر امسال از گذشته شکسته ترم، حواست هست نوکرت داره پیر میشه، بخرم ببرم به حرم داره دیر میشه، دوسِت دارم دوسِت دارم ارباب دوست دارم