سخنرانی پروفسور ترنر (Bryan S. Turner) در کنفرانس نقش معرفت دینی در علوم انسانی

19
کنفرانس بین المللی نقش معرفت دینی در علوم انسانی: پنل تخصصی فلسفه جامعه شناسی سخنران: پروفسور برایان اس. ترنر (Bryan S. Turner): معرفت درونی و معرفت بیرونی در جامعه شناسی با نگاهی به مفاهیم کلیدی در دو دین اسلام و مسیحیت
pixel