کلیپ مذهبی لیلة الجمعة | محرم و صفر و اربعین | زیارت امام حسین (ع) | واحد عربی

3,535

الرادود محمد معتمدی الکربلائی کلمات الشاعر سید رضا آلبوشوکة تنظیم صدا استودیو یاس کلیپ و سینه زنی واحد به مناسبت ایام زیارت امام حسین و محرم و صفر و اربعین حسینیة سیدالشهداء لبنان بیروت