هدیه دادن میتونه همین یک جمله باش

223

از صمیم قلبم دوستتون دارم و امیدوارم همیشه لباتون مزین به غنچه لبخند باشه ... ...ولنتاینتون مبارک عزیزای دلم

pixel