رقص دیتر بوهلن با Bruce در گاراژ زیر زمینی !

902

دو مجری برنامه SuperTalent کشور آلمان ، در یک گاراژ زیر زمینی به صورت تفریحی با حرکات رقص با یکدیگر مسابقه می دهند . تاریخ 26.09.2015 .

مدرن تاکینگ
مدرن تاکینگ 473 دنبال کننده