تیزر سیزدهمین دوره جشنواره مهارت های هنری هنرستان های کاردانش کشور

183

تیزر سیزدهمین دوره جشنواره مهارت های هنری هنرستان های کاردانش کشور ____ کمیته مستند سازی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان قم ___ تدوین: امیرمحمدشیرخدا، محمدحسین اعظمی ___ گوینده: محمدحسین اعظمی ___ 16 الی 18 تیرماه 1398