غربالگری شنوایی نوزادان- کلینیک ماندگار 33798179 021

21
Samak.Mandegar 0 دنبال‌ کننده
21 بازدید
اشتراک گذاری
غربالگری شنوایی در نوزادان بسیار مهم است زیرا با تشخیص به موقع کم شنوایی و انجام توانبخشی به موقع میتوان از آسیب های کم شنوایی و معلولیت های اجتماعی جلوگیری کرد . اگر نوزاد به موقع تشخیص داده شود رشد گفتار زبان طبیعی را سیر خواهد کرد و از نظر گفتار زبان دچار تاخیر نمیشود کلینیک ماندگار مجهز به دستگاه های پیشرفته جهت انجام کلیه تست های شنوایی در نوزادان و کودکان میباشد
Samak.Mandegar 0 دنبال کننده
pixel