اعجاز بیانی قرآن – 3 کلمه با 7 تاکید برای پیروزی حضرت موسی(ع)

19
موضوع: اعجاز بیانی قرآن – 3 کلمه با 7 تاکید برای پیروزی حضرت موسی(ع) ارائه دهنده: حجه الاسلام و المسلمین دکتر محمدی تهیه کننده: پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن و مرکز همکاری های علمی و بین الملل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی زمان: اردیبهشت ماه 1399
pixel