تنبور نوازی در کرمانشاه / گروه تنبور نوازی مستور

16,989

مراسم تنبور نوازی در دالاهوی کرمانشاه کاری از گروه تنبور نوازی مستور ..

آی هارت
آی هارت 259 دنبال کننده
.setayesh.r

.setayesh.r

1 سال پیش
عالی
f--قزوینه

f--قزوینه

1 سال پیش
خودرا زمن پنهان مكن //من بارها دیدام تو را